• Depuració de gasos residuals industrials

Aplicació

Depuració de gasos residuals industrials

2

La purificació de gasos residuals industrials es refereix principalment al tractament de gasos residuals industrials, com ara partícules de pols, fum, gasos d'olor, gasos tòxics i nocius que es produeixen en llocs industrials.

Els gasos residuals abocats per la producció industrial sovint tenen efectes nocius sobre el medi ambient i la salut humana.S'han de prendre mesures de purificació abans que l'aire descarregat compleixi els requisits de les normes d'emissió de gasos d'escapament.Aquest procés es coneix com a purificació de gasos residuals.

El mètode d'adsorció utilitza l'adsorbent (carbó actiu, garbell molecular, dessecant de purificació) per adsorbir els contaminants en els gasos d'escapament industrials, i es selecciona l'adsorbent adequat per a diferents components de gas d'escapament.Quan l'adsorbent arriba a la saturació, els contaminants s'eliminen i la tecnologia de combustió catalítica s'utilitza per oxidar profundament la matèria orgànica en diòxid de carboni i aigua en el gas residual industrial, aconseguint així la màquina tot en un i l'equip auxiliar per a la purificació. finalitats.


Envia'ns el teu missatge: